Návštěva knihovny

S dětmi dopoledne navštívíme knihovnu, kde nás čeká program „Za zvířátky do pohádky“.
Přiveďte děti do 8:30 na třídu.
S sebou batůžek, uzavřené pití a pláštěnku.
Svačinu zajistí MŠ.
Třída Koťátka