MŠ Žilinská

Třída Kuřátka

Třída s názvem Kuřátka se nachází v prvním podlaží. Vzdělává se zde 28 dětí ve věku od 4 do 6 let. V této třídě se také ráno dětí scházejí a odpoledne rozcházejí.

Ve třídě Kuřátka s dětmi pracují:

paní učitelka Ivana Manychová

paní učitelka Yveta Pyšová

paní ředitelka Bc. Kamila Hradilová

Děti učíme

spolupráci, toleranci a kamarádské vztahy

Ve výchovně vzdělávací činnosti se v tomto školním roce 2021/22 zaměřujeme na zdravou výživu, ekologii a pohybovou aktivitu dětí – projekt Skutečně zdravá mateřská škola. Motivujeme děti k poznání a učení, vedeme je k všestrannému rozvoji, prohlubujeme samostatnost, podporujeme jejich talent. Využíváme k tomu pozorování, prožitkové učení, pokusy a hlavně hru.