MŠ Žilinská

Třída Motýlci

Třída Motýlci se nachází v přízemí a vzdělává se zde 26 dětí od 3 do 6 let.
Ve třídě Motýlci s dětmi pracují:
paní učitelka Gabriela Siegmundová
paní učitelka Eva Argalášová, DiS.

Děti učíme

spolupráci, toleranci a kamarádské vztahy

Uplatňujeme laskavý přístup, dostatek emoční podpory a zajišťujeme pocit bezpečí pro děti.
Děti mají k dispozici dostatečné množství moderních, podnětných a bezpečných hraček a pomůcek. Vše je umístěno v dobře zabezpečených skříňkách a poličkách, které jsou dětem neustále přístupný.
S dětmi jsme si nastastavily pravidla, díky kterým panuje ve třídě pohoda a klid.
Prostředí třídy je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí a zabezpečuje možnost naplnění potřeby průběžného odpočinku. Vytváříme podnětné prostředí a podmínky pro běžné zájmové aktivity dětí. Zaměřujeme se na pravidelný poslech hry na klavír před spaním a to pohádkových melodií a lidových písní.Třída je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny. Je upraven režim dne, který respektuje potřeby dětí (zejména pravidelnost, dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek).
Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně
Vzdělávání je přizpůsobeno dle věku dětí. V práci s dětmi se zaměřujeme na prožitkové, sociální, situační učení a učení hrou. Děti mají každodenně dostatek pohybu. Připravované aktivity rozvíjejí celou osobnost dítěte.
V této třídě je také interaktivní tabule, kterou využíváme při vzdělávání dětí.
Třída je bohatě a vkusně vyzdobena.