MŠ Žilinská

Ježečci

Třída Ježečci se nachází v prostorách bývalých jeslí Bumbrlik a vzdělává se zde 18 dětí od 2 do 3 let.

 

Ve třídě Ježečci s dětmi pracují:

paní učitelka Nikola Němčeková

paní učitelka Lucie Šajnarová

Děti učíme

spolupráci, toleranci a kamarádské vztahy

Vzdělávání je v naší třídě přizpůsobeno věku dětí a zaměřuje se na adaptaci nejmenších dětí na prostředí mateřské školy.
Děti mají každodenně dostatek pohybu, ať už v prostorné třídě, či na rozlehlé zahradě mateřské školy, kterou za pěkného počasí navštěvujeme každý den.

Paní učitelky ze třídy Ježečci pro děti vytvářejí podnětné prostředí, které přispívá k rozvoji celé osobnosti dítěte. V této třídě jsou pro děti vytyčena srozumitelná pravidla, která jsou dětem pravidelně připomínána a vedou k správnému chodu třídy.
Našim hlavním cílem je to, aby se děti v mateřské škole cítily bezpečně, panovala zde dobrá nálada a přátelská atmosféra. Učíme děti ohleduplnosti k ostatním, rozvoji samostatnosti, zodpovědnosti za vlastní jednání.