Návštěva knihovny

S dětmi navštívíme knihovnu, kde nás čeká program „Za zvířátky do pohádky“.
Třída Motýlci