Prázdninový provoz

Informace pro rodiče dětí z naší MŠ

Vážení rodiče,

prázdninový provoz zajist’ujeme letos od 01. 08. 2024 do 23. 08. 2024 na dolučeném pracovišti Mateřská škola Žilinská 1321/9, Ostrava-Poruba, 708 00

Žádám Vás o vyplnění formuláře s vyjádřením zájmu či nezájmu o prázdninový provoz!!! Formulář si vyžádejte od paní učitelky ve Vaší třídě.

V měsíci červenci a od 26. 08. – 30. 08.2024 jsou MŠ Sokolovská 1168/8 a MŠ Žilinská 1321/9 uzavřeny.

Úplata za předškolní vzdělávání o prázdninách:
červenec 2024 – celá příspěvková organizace uzavřena, úplata (školné) – 0,- Kč
srpen 2024 – 450,- Kč

Školní rok 2024/2025 začíná v pondělí, 2. září 2024.

Pokud máte zájem o prázdninový provoz od 01. 07. 2024 do 31. 07. 2024, tak tento zajist’uje Mateřská škola Makovského.
Na prázdninový provoz v MŠ Makovského se můžete přihlásit dne 21. 05. 2024 přímo v Mateřské škole Makovského, kde bude probíhat zápis od 7:00 do 16:00 hodin (přihlášky budou včas vyvěšeny). Děti budou přijímány podle pořadí, kdy byla přihláška odevzdána. Při naplnění kapacity mateřské školy bude zápis ukončen.
V dnech 26. 08. – 30. 08. 2024 jsou všechny mateřské školy uzavřeny
z důvodu přípravy na další školní rok.

Bc. Kamila Hradilová, ředitelka MŠ

Informace pro rodiče dětí z jiných MŠ

Vážení rodiče,

prázdninový provoz zajišťujeme letos od 01. 08. 2024 do 23. 08. 2024 na dolučeném pracovišti Žilinská 1321/9, Ostrava-Poruba, 708 00.

Pokud máte zájem o prázdninový provoz od 01. 08. 2024 do 23. 08. 2024, je nutno se osobně zúčastnit zápisu na tento prázdninový provoz.

Na prázdninový provoz v MŠ Žilinská se můžete přihlásit dne 21. 05. 2024. Zápis bude probíhat od 7:00 do 16:00 hodin v ředitelně MŠ (viz. přihláška níže). Přednostně jsou přijímány děti z MŠ Makovského a MŠ Slavíkova. Děti budou přijímány podle pořadí, kdy byla přihláška odevzdána. Při naplnění kapacity mateřské školy bude zápis ukončen.

Úhrada za úplatu za předškolní vzdělávání + stravné na prázdninový provoz musí být uhrazena nejpozději do 10. 06. 2024 na účet MŠ.

V případě nezaplacení těchto úhrad v termínu, nebude dítě na prázdninový provoz přijato.

Školné + stravné 2 – 5leté děti: 1.215,- (450+765)
Stravné předškoláci (děti narozené 1.9.2017-31.8.2018) 765,-
Stravné děti s OŠD (děti narozené do 31.8.2017) 850,-

Účet 35-1649356399/0800, VS: 1168, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte!!!

Bc. Kamila Hradilová, ředitelka MŠ