Lvíček

Lvíček

Lvíček
– Dopolední pohybové aktivity pro PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
– S trenéry
– V případě příznivého počasí na zahradě MŠ
– Sportovní oděv nutný

Návštěva knihovny

Návštěva knihovny

S dětmi dopoledne navštívíme knihovnu, kde nás čeká program „Za zvířátky do pohádky“.
Přiveďte děti do 8:30 na třídu.
S sebou batůžek, uzavřené pití a pláštěnku.
Svačinu zajistí MŠ.
Třída Koťátka